Ogłoszenie w sprawie I Ns 402/17

W Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Marzanny Krakowskiej (sygn. akt I Ns 402/17) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię Marzannę Krakowską i jej męża Andrzeja Krakowskiego,  własności zabudowanej nieruchomości położonej w  Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr  1369  o powierzchni 0,0396 ha, dla której w Sądzie  Rejonowym w Sierpcu  IV Wydział Ksiąg Wieczystych  Sierpcu nie prowadzony jest zbiór dokumentów Zd. 24447.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

.......................................

SSR Ewa Jarzyńska