Ogłoszenie w sprawie I Ns401/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Miasta i Gminy Drobin - Burmistrza Miasta i gminy Drobin  (sygn. I Ns401/17) o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie przez Miasto i Gminę Drobin z dniem 1 stycznia 2014  roku własność  nieruchomości położonych:

- w miejscowości Sokolniki gmina Drobin, o numerze ewidencyjnym 59 o powierzchni ogólnej  0,24 ha,

- w miejscowości Sokolniki gmina Drobin o numerze ewidencyjnym 63 o powierzchni ogólnej  0,55 ha;

- w miejscowości Sokolniki gmina Drobin, o numerze ewidencyjnym 70 o powierzchni ogólnej  0,15 ha, nie posiadającej księgi wieczystej,

- w miejscowości Małachowo gmina Drobin, o numerze ewidencyjnym 60  o powierzchni ogólnej  0,26 ha

- w miejscowości Nagórki Dobrskie gmina Drobin, o numerze ewidencyjnym 127  o powierzchni ogólnej  1,67 ha;

- w miejscowości Chudzyno gmina Drobin o numerze ewidencyjnym 307  o powierzchni ogólnej  0,13 ha - dla których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu nie ma prowadzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.

 

.......................................

SSR Ewa Jarzyńska