Ogłoszenie w sprawie I Ns 206/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu zostało wszczęte postępowanie z wniosku Izabeli Tyndorf  (sygn. akt I Ns 206/17) o uznanie za zmarłych Kazimierza Borowskiego i Romana Ezman

Kazimierz Borowski syn Stanisława i Bronisławy z domu Jaworskiej urodzony 17 lutego 1895 roku ostatnio zamieszkiwał w Bonisławiu,

Roman Ezman syn Józefa i Magdaleny z domu Szczepańskiej urodzony 18 maja 1917 roku w Bonisławiu. Obydwaj byli widziani ostatni raz w dniu 23 grudnia 1954 roku. Wzywa się zaginionych Kazimierza Borowskiego i Romana Ezman  aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych.  Wzywa się  wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.