Ogłoszenie w sprawie I Ns 215/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I  Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku  Gminy Rościszewo (sygn. akt I Ns 215/17) o  stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Kozłowskim s. Józefa i Jadwigi, ostatnio zamieszkałym w Zamości  zmarłym  dnia 3 lipca 2014 roku w m. Zamość gm. Rościszewo, po zmarłym pozostał majątek w postaci nieruchomości.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.