Ogłoszenie w sprawie I Ns 334/17

„W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. I Ns 334/17 ) o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Krydzińskim zmarłym w dniu 9 lutego 2010 roku w Wawrzyn - Skóry , ostatnio stale zamieszkałym we wsi Wawrzyn - Skóry . Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

 

 

SSR Ewa Jarzyńska