Ogłoszenie w sprawie I Ns 529/16

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Gołębiewskiego   (sygn. akt. I Ns 529/16)  o stwierdzenie nabycia spadku po Hieronimie Jareckim zmarłym 3 maja 2014 roku w Sierpcu, ostatnio zamieszkałym w Ligowie.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.