Ogłoszenie w sprawie I Ns 697/16

„ W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa Starosty Sierpeckiego   (sygn. akt I Ns 697/16) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców własności niezabudowanych nieruchomości z terenu gminy Szczutowo, stanowiących nw. działki ewidencyjne:

  • 48/1 o pow. 0,4600 ha, położona w obrębie Cisse;
  • 48/2 o pow. 0,2500 ha, położona w obrębie Cisse,
  • 205 o pow. 0,7100 ha, położona w obrębie Dziki Bór,
  • 8/1 o pow. 2,1823 ha, położona w obrębie Gorzeń,
  • 260/2 o pow. 5,0700 ha, położona w obrębie Mierzęcin,
  • 54 o pow. 0,1400 ha, położona w obrębie Szczechowo,
  • 168/1 o pow. 0,3200 ha, położona w obrębie Szczechowo,
  • 172 o pow. 0,2600 ha, położona w obrębie Szczutowo,
  • 77 o pow. 1,2500 ha, położona w obrębie Szczutowo,
  • 268 o pow. 0,4800 ha, położona w obrębie Szczutowo.

dla, których Sąd Rejonowy w Sierpcu nie prowadzi księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu".