Ogłoszenie w sprawie I Ns 609/16

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym z siedzibą w Sierpcu toczy się postepowanie z wniosku Czesława Lędzińskiego ( I Ns 609/16) o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Kopcińskim zmarłym dnia 24 listopada 2004 r. w Sierpcu , ostatnio stale zamieszkałym w Sierpcu. W skład spadku wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postepowaniu.