Lista sędziów SR w Sierpcu

 

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO w SIERPCU

 

I wydział Cywilny

1.     SSR  Ewa Jarzyńska

2.     SSR Joanna Słomkowska

3.     SSR Barbara Kamińska

REFERENDARZ:

1.      Piotr Lewandowski

 

II Wydział Karny

1.     SSR  Mariusz Dąbrowski

2.     SSR Marzena Suska

3.     ASR Dariusz Paw

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1.     SRR Stanisława Joanna Gajtka

 

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

REFERENDARZ:

1. Mariusz Marczyński