Lista sędziów SR w Sierpcu

 

LISTA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO w SIERPCU

 

I wydział Cywilny

1.     SSR  Ewa Jarzyńska

2.     SSR Joanna Słomkowska

3.     SSR Barbara Kamińska

4.     SSR Piotr Lewandowski

 

II Wydział Karny

1.     SSR  Mariusz Dąbrowski

2.     ASR Dariusz Paw

 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1.     SRR Stanisława Joanna Gajtka

 

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

REFERENDARZ:

1. Mariusz Marczyński

2. Dorota Rzewińska delegowana do MS