Portal informacyjny

W dniu 30 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Sierpcu uruchomi Internetowy Portal Informacyjny.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sierpcu w Portalu Informacyjnym można uzyskać dostęp do spraw zarejestrowanych od 2015 roku.

 

Zarządzenie prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji łódzkiej.

 pdf

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji łódzkiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

pdf