System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego

W dniu 1 września 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. zm.). Osobom spełniającym warunki formalne i zainteresowanym uzyskaniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szczegółowych informacji udziela I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 1, tel. (024) 275-36-59 .

 

 


Wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

format .RTF

 

 

 

Zgoda członków rodziny zamieszkujących wspólnie ze skazanym w miejscu, gdzie będzie odbywał karę

format .RTF