Baza danych osób - służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

23 lipca 2019r.

W załączeniu ewidencja istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego oraz bazy danych pozyskane ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.


Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Baza danych osób - służby przeciwdziałania przemocy w rodzinie.