IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału Referendarz Sądowy Mariusz Marczyński
kier. Anna Jankowska
tel 24 275-29-01 w.050,
24 275-29-01 w.053

faks 236821544

mail: ksiegi@sierpc.sr.gov.pl
pok. 3
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30

 

 

Cele działania wydziału: 
Wydział funkcjonuje i realizuje zadania przewidziane przepisami ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości: Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Do podstawowych zadań Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpoznawanie wniosków wieczystoksięgowych składanych przez interesantów oraz zawartych w aktach notarialnych przesyłanych przez Kancelarie Notarialne.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych