III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału SSR Stanisława Gajtka
kier. Małgorzata Piusińska
tel 24 275-29-01 w.040
faks
236821543

mail: rodzinny@sierpc.sr.gov.pl
pok. 20
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30

 

 

Cele działania wydziału: 
Wydział funkcjonuje i realizuje zadania przewidziane przepisami ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości: Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. 
Do podstawowych zadań Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich