Biegli sądowi

Listę Biegłych Sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku prowadzi Sąd Okręgowy w Płocku www.plock.so.gov.pl.

Kopię listy Biegłych sądowych posiada też Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Sierpcu.

Lista biegłych jest udostępniana stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy sekretariatu.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi