Ogłoszenie w sprawie I Ns 258/17

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu toczy się postępowanie z wniosku Anny Kasińskiej (sygn. akt I Ns 258/17) o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Hołdak  zmarłej 5 listopada 2016 roku w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Krajkowie.  Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie będą  pominięci w tym postępowaniu.

 

 

SSR Joanna Słomkowska