Ogłoszenie w sprawie I Ns 408/16

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w warszawie    (sygn. akt. I Ns 408/16)  o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Bilińskim synu Wacława i Genowefy, ostatnio zamieszkałym we wsi Dobrosielice Zalesie II,  zmarłym w dniu 30 czerwca 2014 roku  w Warszawie.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.